Účinok aerosólu

Základným známym faktorom účinku je aerosól ovzdušia krasových jaskýň. Charakterizujú ho veličiny uvedené v tabuľke, ktoré sú neobvykle stále a dokážu sa obnoviť vo veľmi krátkom čase (graf 1).

 

Zloženie jaskynného aerosólu
konštantná nízka teplota
vysoký obsah vápnika a horčíka 
elektronegativita
neprítomnosť baktérií 
neprítomnosť pliesní a húb 
neprítomnosť agresívnych alergénov
iné, ešte nie plne známe faktory

 

 

Graf PHARE

 

Graf XXX
Graf YYY
Graf ZZZ

 

 

 

Podstatou chronického ochorenia dýchacích ciest je poškodenie slizničných bariér priedušiek zápalovým procesom.

 

Ich účinok podporuje znečistené životné prostredie. Významným zhoršujúcim faktorom je alergická vloha a oslabená odolnosť. Výsledkom je chronický zápal. Proces hojenia závisí od všetkých týchto okolností.

Aerosól jaskynného ovzdušia „zháša“ zápalový proces, obnovuje celistvosť slizníc a upravuje ich čistiacu schopnosť.

Zápal môžu spôsobiť: vírusy, baktérie, alergény.