Čo je speleoterapia?

  • Speleoterapia je liečebná metóda využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia, hlavne ovzdušia - aerosólu - prevažne krasových jaskýň na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov. Jaskyňa je prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je nenapodobiteľný umelým spôsobom. Spojenie tohto účinku s komplexnou odbornou zdravotnou, rehabilitačnou a rekondičnou starostlivosťou prináša želané priaznivé liečebné účinky.

Vývoj v 20. storočí

  • Moderná speleoterapia sa začína realizovať v Nemecku – v 50-tych rokoch. Podkladom boli poznatky z pobytu chorých ľudí v jaskyniach počas 2.svetovej vojny. Jaskyňa Klutert a prof.dr.Spannagel priniesli základné exaktné poznatky a štúdie o účinku speleoterapie na astmu dospelých. Na Slovensku v tom istom období boli u detí dosiahnuté podobné výsledky v jaskyni Gombasek (Klincko, Rajman, Roda).
  • V 60-tych rokoch vzniká pri Union Internationale de Spéleologie (UIS) Komisia speleoterapie združujúca mnohé štáty prevážne Európy. Pravidelné zasadnutia tejto Komisie UIS prinášajú rad kontrolovaných štúdií prezentujúcich priaznivé výsledky tejto liečby. 
  • Speleoterapia – pôvodne „ ľudová liečba“ prekonáva bariéru poznania a definitívne sa zaraďuje medzi balneoklimatologické liečebné postupy.
     

História

  • Prvé zmienky o blahodárnom vplyve podzemia na zdravie pochádzajú z obdobia starého Ríma ( Plínius starší - Herculaneum).
  • Stredoveké zápisky „medikusov“ zaznamenávajú ústup „záduchu“ baníkov, pracujúcich v podzemí.
  • Empirické začiatky speleoterapie ako ľudovej medicíny pochádzajú z Horného Uhorska – Slovenska, ktoré má bezpočet krasových jaskýň.