Prihlasovacie formuláre

Online prihlasovací formulár sa nachádza v úvode stránky.
 
 

Zdravotné karty:

 

 Zdravotna karta SPELEOTERAPIA PRE DETI (vo formáte *.pdf / pre vyplnenie formulára použite adobe acrobat reader)

Zdravotna karta SPELEOTERAPIA_Dospelý (vo formáte *.pdf / pre vyplnenie formulára použite adobe acrobat reader)

Vyplnené a podpísané dokumenty pošlite oskenované elektronicky formulárom uvedeným nižšie.

    Prihláška bude zaevidovaná po uhradení registračného poplatku 25 €. Úhrada je možná len bankovým prevodom na číslo účtu: SK1656000000001210023002, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol je dátum narodenia klienta (napr. 03052001).
    Registračný poplatok slúži na pokrytie nákladov spojených s prípravou a organizáciou jaskynnej liečby a v prípade prerušenia alebo odstúpenia od liečby sa nevracia.
    Zdravotnú kartu pošlite cez formulár uvedený nižšie. 

Úhrada za liečbu sa vykonáva rovnakým spôsobom a na rovnaký účet ako registračný poplatok.

 

Viac tu: ceny pobytov

 

Poslať dokumenty

(zdravotná karta)