Bystrianska liečba - pobyt v jaskyni

    Základným postupom v speleoterapii je pobyt v jaskyni, spojený s aktivitami zvyšujúcimi účinok inhalovaného aerosólu. Dlhodobé štúdie dokázali jej plný účinok pri 2 hodinovom pobyte v jaskyni denne po dobu 14 dní. Aktivity v jaskyni zahrnujú relaxačné a dychové cvičenia s prvkami jógy a autogénneho tréningu. Nasleduje odpočinok pri ezoterickej hudbe - všetko pod vedením zdravotníckych pracovníkov - odborníkov v tejto liečbe. Bezpečnosť a trvalý dozor zabezpečuje pracovník Správy slovenských jaskýň - speleológ.

 

 

cvičenie v jaskyni