Ako sa registrovať na speleoterapiu

Pokyny pre registráciu

  1. Na lište úvodnej stránky  kliknite na titul „ registrácia“ a vyberte si termín liečebného pobytu.
  2. V prihlasovacích formulároch Zdravotnú kartu (rozlíšené sú pre dieťa a dospelého).
  3. Formuláre vyplňte online v programe Adobe Acrobat Reader, vytlačte a podpíšte. V prípade, že dieťa je poistené v ZP Dôvera, vyplnenú Zdravotnú kartu dajte potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Deťom poisteným v zdravotnej poisťovni VšZP a Union podpíše Zdravotnú kartu len rodič.
  4. Registračný poplatok uhraďte výhradne bankovým prevodom. Prosíme do „správy pre prijímateľa“ uviesť meno účastníka liečby (dieťa, dospelý) aby sme mohli vašu platbu identifikovať na našom účte. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia učastníka.
  5. Následne nám  pošlite podpísaný a oskenovaný formulár prostredníctvom našej webovej stránky . Originál prineste so sebou pri nástupe na liečbu.
  6. V prípade nejasností využite telefónne čísla a e-mailové adresy uvedené na našej webovej stránke.