Bystrianska liečba - to ostatné

  • trvalá starostlivosť personálu s dlhoročnou praxou a certifikáciou v speleoterapii, vrátane kontrol zdravotného stavu funkčnými vyšetreniami (PEF, spirometria, pulzná oximetria, EKG, záťažové testy)
  • sauna, tenis, plaváreň - v komplexe liečby. Možnosti golfu, bowling, koliba, spoločenské večery, zájazdy centrum Tále
  • hotelové ubytovanie, strava, spoločenské miestnosti, fitness, pohoda