Pokyny pre rodičov a klientov

Vitajte na speleoterapii v Bystrianskej jaskyni!

Predkladáme vám niekoľko informácií a usmernení týkajúcich sa pobytu v jaskyni ako aj prípravy pred nástupom:

 

1.  pobyt v podzemí trvá 2,5 hodiny denne (okrem pondelka) v prostredí so stálou teplotou 5,5 st. a 100% vlhkosťou. V súvislosti s tým je nutné vybaviť účastníka liečby teplým a nepremokavým oblečenímspacím vakom s rovnakou kvalitou (nepremokavý).

 

 

2.  sprevádzajúcou osobou (v prihláške) je: rodič alebo iný príbuzný, ktorý zostáva s dieťaťom v podzemí počas celej terapie (2,5 hod.) Sprevádzajúca osoba nemá nárok na vlastné lôžko, ani na rehabilitačnú starostlivosť. Môže sedieť pri sprevádzanom dieťati na jeho lôžku a pomáhať -  pri maloletých a ťažšie zvládnuteľných deťoch pri cvičeniach ako aj pri dodržiavaní režimu v podzemí.

Osoba sprevádzajúca dieťa mladšie ako 3 roky, má pobyt v jaskyni zdarma – nedopláca za seba. Osoba sprevádzajúca dieťa od 3 rokov do 4 rokov uhrádza za seba 6,75 € / deň a 81,- € / 12 dní. Osoba sprevádzajúca dieťa nad 4 roky si za sprevádzanie pripláca 17,50 € /deň a 210,-€ na celý pobyt.

 

3.  sprevádzajúcu osobu / rodiča očakávame v prípadoch:

* maloletého dieťaťa (max.do 5 rokov)

* ťažšie zvládnuteľného dieťaťa

* handicapovaného dieťaťa

 

4.  sprevádzajúcemu príbuznému, ktorý si pobytom v jaskyni chce prípadne riešiť aj  svoj zdravotný problém, odporúčame prihlásiť sa na pobyt ako klient s nárokom na vlastné lôžko a rehabilitačné cvičenia. Cenový rozdiel v tomto prípade  je v prospech komfortu a úplných služieb.

 Sprevádzajúca osoba nemôže použiť prípadné voľné lôžko .

 

5.  rodič (v prihláške) je: osoba zodpovedná za dieťa mimo pobytu v jaskyni a osoba kontaktná. Rodič môže dieťa do jaskyne (do podzemia) odprevadiť, pomôcť mu uložiť veci na dohodnuté lôžko a následne opúšťa jaskynné priestory na dobu terapie. Po 2,5 hod. si príde pred jaskyňu dieťa vyzdvihnúť.

 

6.  dieťa / klient potrebuje okrem odporúčanej výbavy v pozvánke aj vlastnú prázdnu plastovú fľašu (malú – 3 dcl – od cocakoly, minerálky a.i.) - k dychovým cvičeniam.

 

7.  žiadame všetkých zúčastnených o dochvíľnosť. Vstup do jaskyne je presne o 14.00 hod. (v prípade dopoludňajších skupín o 9.00 hod.) Zraz pred jaskyňou je o 13.45 hod. v popoludňajšej skupine, o  8.45 hod. v dopoludňajšej skupine.

Dopoludňajšia skupina je zriaďovaná mimoriadne, v prípadoch väčšieho záujmu o daný termín, keď počet záujemcov presiahne číslo 30.

Vstup (vchod) do jaskyne -  pre liečebné účely je totožný s „ východom z turistickej trasy jaskyne“ a je situovaný nad penziónom Bystrinka.

Prístup k nemu je - cestou vpravo od penziónu - nahor a v mieste „Y“ – zabočiť vľavo.

Čas (15 min.) je potrebný na preoblečenie účastníkov do teplého oblečenia, prípadne ešte posledné vykonanie nutných biologických potrieb pred vstupom do jaskyne (vymočiť sa, vyprázdniť sa) - najmä u maloletých.

Pre maloleté deti sú v podzemí pripravené nočníčky (1. – 3. deň je potreba močenia častejšia).

Väčšie deti a dospelí majú možnosť v uvedenom prípade vyjsť von z jaskyne.

 

8.  žiadame všetkých klientov aby do jaskyne nenosili jedlo, nápoje, ani cukríky, žuvačky a iné sladkosti – sú zakázané (Jaskynným poriadkom Správy jaskýň).

 

 9.  žiadame rodičov a klientov aby zachovali počas turnusu dohodnuté miesto - lôžko ale aj  čas pobytu / nevynechávať vstupy do jaskyne  zo súkromných dôvodov a žiadať predĺženie pobytu do ďalšieho turnusu. V prípade zriadenia dvoch skupín (dopoludnia, popoludní) nežiadať v priebehu turnusu zmenu skupiny.

 

10.  v prípade vážnejšieho ochorenia dieťaťa / klienta, kedy je nutné liečbu prerušiť - je potrebné situáciu oznámiť a prípadne dokladovať. V ľahších prípadoch po nastavení napr. antibiotickej liečby je možné v liečbe pokračovať prípadne aj so zvýšenými teplotami.

 

11. upozorňujeme všetkých klientov na nutnosť dodržiavania bezpečnostných zásad správania sa v podzemí – na základe inštrukcie personálu turnusov. Za poškodenie krasových útvarov a priestorov v podzemí uplatňuje  SSJ  trestný zákon.

 

12. v  prípade problémov súvisiacich s nástupom (oneskorený príchod pre dopravné alebo zdravotné komplikácie, vynechanie účasti a pod.) volajte kontaktnú osobu.

Upozorňujeme, že mobil v podzemí nefunguje – nemá signál.

 

 

 

                                       

                                           So želaním príjemného a bezproblémového pobytu

                                                         SVEJAN v.o.s. – stacionár