Najčastejšie otázky a odpovede

Od akého veku je speleoterapia účinná?

                      Podľa našich dlhoročných skúseností sa priaznivý účinok speleoterapie zistil aj u detí okolo prvého roka života. U často chorých detí sa po absolvovaní speleoterapia znížil počet ochorení a hlavne – ustúpili ich prejavy ako je dráždivý kašeľ a pískavý výdych. Vo všeobecnosti však možno speleoterapiu najúčinnejšie využívať vo veku od 2 rokov – vtedy je pobyt dieťaťa v sprievode rodiča.

Aký efekt speleoterapie môžem očakávať u môjho dieťaťa?

 Na základe našich výskumov a skúseností (pozri kapitolu Výskumy) platí, že ak Vaše často choré (alebo astmatické) dieťa bolo v priebehu roka pred liečbou v jaskyni približne 5,6 krát choré, alebo malo záchvat dýchavice, tak po jednom turnuse speleoterapie bude nasledujúci rok choré len 1,6 krát. Takýto pokles počtu ochorení sa dosiahne s 95 % istotou. Naviac, rodičia zaznamenali u detí aj zásadný vzostup výkonnosti (kondíciu) a s tým súvisiaci nárast sebadôvery detí (pozri Výskum). Účinok speleoterapie sa prejavil aj v poklese hodnôt zápalovej aktivity v testoch z krvných vyšetrení (pre odborníkov).

Dá sa očakávať dlhší účinok, alebo vyliečenie astmy u dieťaťa po speleoterapii? Prípadne, koľko krát treba liečbu opakovať, aby sa dosiahol dlhodobejší efekt?

Alergické ochorenie – astma, senná nádcha – vzniká kombináciou určitej vrodenej „vlohy“ byť alergický (voláme ju atopia) a aktiváciou tejto atopie vplyvmi vonkajšieho prostredia – životným štýlom. Tieto dve podmienky spolu naštartujú „alergický pochod“. Je dokázané, že pod vplyvom speleoterapie sa u detí zablokuje pôsobenie faktorov vonkajšieho prostredia. To zníži aktiváciu vrodenej atopie – zásadne sa zmierni stupeň astmy, ba príznaky môžu úplne vymiznúť – dieťa je klinicky zdravé. Samozrejme, závisí od závažnosti ochorenia, jeho trvania, predošlej liečby  do akej miery dôjde k úprave stavu. Preto je dlhodobý účinok speleoterapie najlepší u detí. Z nášho súboru detí s astmou desať rokov po liečbe v jaskyni bolo u alergológa sledovaných len 23% detí, hoci v odbonej literatúre sa uvádza, že choroba z detstva zostáva až u 80% detí (pozri Výskum). Všetky uvedené účinky sa dosiahnu už po jednom turnuse speleoterapie, avšak až 30% detí – na základe dobrých skúseností – absolvuje s rodičmi túto liečbu opakovane. Výskumy z českých jaskýň odporúčajú opakovanie liečby po tri roky.

Ako mám rozumieť účinku speleoterapie ak sa uvádza, že lieči aj opakované ochorenia dýchacích orgánov, aj astmu? Astma je predsa alergia a opakované ochorenia sú najčastejšie infekcia?

    Vidieť, že Ste v problematike chorôb dýchacích orgánov „doma“. Dobrá otázka... Kládli sme si ju tiež v 70-tich rokoch minulého storočia, pokým sa nezistilo, že alergické ochorenia sú tiež zápal. Nie infekčný, ale alergický. Zatiaľ čo chronické a opakované zápaly priedušiek spôsobujú vírusy a baktérie, alergický zápal spôsobujú alergény – peľe, roztoče, perie, chlpy, ai. Na slizniciach dýchacích ciest to bude takmer rovnaká – zápalová reakcia. (pozri graf). Speleoterapia nezasahuje pôvodcov ochorenia (baktérie, či peľe), ale svojím účinkom „zháša" zápal – nech je akéhokoľvek pôvodu (pozri schému). Preto bude účinná aj u fajčiarov, pri zaprášených pľúcach, hokejistoch – ktorí majú podráždené sliznice dýchacích ciest dymom, prachom, či čpavkom a chladom z klzísk. Aj to je dráždenie – zápal.

Môjmu 3-ročnému synovi, ktorý trpel na priedušky vybrali nosovú mandľu. Odvtedy infekcie nemal, ale stále sucho pokašliava. Prejde mu to samo, alebo by mohla pomôcť liečba v jaskyni?

Zväčšená nosová mandľa (adenoidné vegetácie) sú najčastejšou príčinou opakovaných infekcií dýchacích ciest u malých detí (v 2.-3. rok veku). Po jej vybratí sa zlepší čistenie nosa a odstráni zatekanie hlienov do priedušiek. Ak však tento stav trval dlhšie, priedušky aj po vybratí mandle zostávajú podráždené, zapálené a pretrváva kašeľ. Speleoterapia odstráni zápal v celých dýchacích cestách a týmto spôsobom veľmi vhodne doplní účinok vybratia nosovej mandle. Je to jedna z indikácii pre túto liečbu.

 

Speleoterapia sa spomína ako liečba takmer výlučne u detí. Je využiteľná aj u dospelých? Bol som fajčiar a teraz som fajčiť prestal (mám 32 rokov). Napriek tomu stále ešte kašlem. Môže mi pomôcť pobyt v jaskyni?

Máte pravdu – speleoterapia sa najviac spomína u detí. Je to naša tradícia a máme s ňou najviac skúseností a výsledkov. Vo svete je to naopak – tam sa liečia prevážne dospelí (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, ai.), s deťmi majú skúseností menej. Fajčenie patrí medzi najvýznamnejšie faktory chronického zápalu dýchacích ciest (chronická bronchitis, obštrukčná choroba pľúc), ktorý stavia úmrtnosť na choroby dýchacích orgánov na štvrté miesto v poradí. O rakovine pľúc nehovoriac... Ak Ste prestali fajčiť, gratulujeme. Pretrvávanie kašla a vykašliavania je prirodzené – zápal v prieduškách pretrváva a na jeho zahojenie treba čas. V štúdiách u dospelých pacientov sa preukázal jednoznačne priaznivý účinok speleoterapie na úpravu týchto zmien u začínajúcich nefajčiarov – dokonca aj u aktívnych fajčiarov sa príznaky  dráždenia dýchacích ciest zmiernili. Je možné absolvovať liečbu ako samoplátca.

Aký personál sa stará o pacientov počas speleoterapie? Ako je zaistená odbornosť, ale aj bezpečnosť tejto liečby?

Speleoterapia sa u nás vykonáva ako kvalifikovaná medicínska starostlivosť, ktorú garantujú a poskytujú lekári – ktorí sú v stálej (stand – by) pohotovosti – na telefóne. Priamu starostlivost v podzemí realizujú kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci. Fyzioterapeut vykonáva všetky rehabilitačné cvičenia a aktivity v spolupráci s kvalifikovanou sestrou. Spolu realizujú rehabilitačno – relaxačný program pre deti, resp. dospelých Z hľadiska bezpečnosti v podzemí je trvalé spojenie s prevádzkou jaskyne a pobyt v podzemí sa riadi predpismi Správy slovenských jaskýň.