Bystrianska liečba - mimo jaskyne  (detail) 

    sú aktivity zamerané na pohyb, rehabilitačné cvičenia, riadené športové, turistické a spoločenské aktivity s cieľom zlepšiť odolnosť organizmu, výkonnosť, otužilosť, chuť do života... Odstrániť stratu sebadôvery, pocit choroby a závislosti. Výuka pacientov a rodičov detí o podstate ich choroby doplňuje komplexné riešenie zdravotných problémov.

 

maškarný ples na špici Chopku 2024 m nad morom
pred vstupom do jaskyne zábava pod zemou

 
turistika na Táloch