Iné pozorované účinky speleoterapie

Pozitívny účinok aerosólu je najvýraznejší na slizniciach dýchacích ciest, avšak pôsobí blahodárne aj na celý organizmus.

 

Celý rad výskumov a priamych pozorovaní potvrdil:
  • priaznivý účinok na akútne ochorenia
  • zásadné zlepšenie celkovej imunity
  • ústup ťažkostí pohybového aparátu (kĺby, chrbtica, osteoporóza)
  • kozmetický efekt na koži (zjemnenie, ústup vrások)
  • ústup aktivity ekzému
  • hojivý vplyv na rany - popáleniny, ai.


    Okrem účinku aerosólu sa pri speleoterapii uplatňujú aj iné, zatiaľ nie celkom objasnené účinky vplyvu podzemia, ktoré nie je možné napodobniť v umelých podmienkach (inhalatóriá, umelé „ jaskyne“ ai.).

 

Speleoterapia navodzuje stav celkovej pohody, zdravia, zvyšuje telesnú aj duševnú výkonnosť, znižuje náchylnosť k chorobám.

 

Celkový účinok speleoterapie je vyšší ako súčet známych faktorov jej pôsobenia