Pridaný zoznam turnusov 2019

23.02.2019 11:30

Na stránke  v časti registrácia nájdete termíny turnusov pre rok 2019. 

Cena ostala nezmenená!